X

הודעת מערכת

האם ברצונך להתייעץ עם רופא מומחה?


התחל עכשיו

חפש רופא/ה  חפש מרכז רפואי   חפש מחלה/פציעה   חפש תרופה   חפש טיפול/בדיקה   חפש סימפטום
חיפוש מורחב


הערה חשובה:
אופן הצגת הרופאים הינו לפי מדד אובייקטיבי וחוות דעת גולשים. רופא אינו יכול לקדם את עצמו באמצעות תשלום. זאת, על מנת לשמור על אובייקטיביות והגינות תוצאות החיפוש.
מיון לפי
התמחותתת התמחות


נושאי עיסוק עיקריים
מיקום
G-rate G-reviews

141.17
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
40.11
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
35
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
0
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
לא נמסר מידע
דרגת רופא
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים

פרופ'  כספי דן

התמחות

פנימית, ראומטולוגיה

שנות ניסיון

40.11 שנים

מיקום

ראשון לציון

תפקיד:

138.22
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
33.8
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
0
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
0
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
לא נמסר מידע
דרגת רופא
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים

ד''ר  שי פדה

התמחות

ילדים, ילדים, ראומטולוגיה

שנות ניסיון

33.8 שנים

מיקום

רמת השרון

תפקיד:

138.12
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
26.1
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
16
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
0
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
דרגת רופא
מומחה בכיר בתפקיד ניהולי
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
2
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים
מסונף לאוניברסיטה

פרופ'  הווארד עמיטל

התמחות

פנימית, ראומטולוגיה

שנות ניסיון

26.1 שנים

מיקום

תפקיד: מנהל מחלקה , פנימית ב , שיבא, תל-השומר

135.03
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
32.1
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
21
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
0
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
לא נמסר מידע
דרגת רופא
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים

ד''ר  עודד ישראל שינברג

התמחות

פנימית, ראומטולוגיה

שנות ניסיון

32.1 שנים

מיקום

תל אביב יפו

תפקיד:

131.56
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
23.9
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
14
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
0
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
לא נמסר מידע
דרגת רופא
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים

ד''ר  עודד קמחי

התמחות

פנימית, ראומטולוגיה

שנות ניסיון

23.9 שנים

מיקום

הוד השרון

תפקיד:

131.37
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
19.5
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
14
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
0
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
לא נמסר מידע
דרגת רופא
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים

פרופ'  מרב לידר דרגיש

התמחות

פנימית, ראומטולוגיה

שנות ניסיון

19.5 שנים

מיקום

הוד השרון

תפקיד:

140.81
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
41.1
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
34
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
0
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
לא נמסר מידע
דרגת רופא
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים

פרופ'  פנינה לנגביץ

התמחות

פנימית, ראומטולוגיה

שנות ניסיון

41.1 שנים

מיקום

קרית אונו

תפקיד:

146.92
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
52.6
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
47
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
0
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
לא נמסר מידע
דרגת רופא
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים

פרופ'  ירון מיכאל

התמחות

פנימית, רפואה פיסיקלית ושיקום, ראומטולוגיה

שנות ניסיון

52.6 שנים

מיקום

תפקיד:

145.28
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
47.7
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
39
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
31
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
לא נמסר מידע
דרגת רופא
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים

פרופ'  יורם לבוא

התמחות

פנימית, ראומטולוגיה, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית

שנות ניסיון

47.7 שנים

מיקום

תל אביב יפו

תפקיד:

144.16
פירוט דירוג G-rate
שנות נסיון ברפואה כללית
13.11
תעודת התמחות בסיס
שנות נסיון התמחות בסיס
50
בתהליך לקבלת התמחות בסיס
תעודת התמחות על
שנות נסיון התמחות על
0
תעודת התמחות על שניה
שנות נסיון התמחות על שניה
0
בתהליך לקבלת התמחות על
דרגת הוראה
לא נמסר מידע
דרגת רופא
מומחה
שנות נסיון בתפקיד
בית חולים / קופה / שירות הציבור
סוג בית חולים

ד''ר  אדגר דסר

התמחות

פנימית, ראומטולוגיה

שנות ניסיון

13.11 שנים

מיקום

בני ברק

תפקיד:
    
דף 1 מתוך 217